Navigation
Affiliates
Sponsors

 
Google  


  Spartan Dogs - Tosa Inu - Werktype 

Categorie: Articles, Dogs, Werkhonden, Molossers, Mastiffs, Japan

Tosa Inu - Working Type /
Namen Tosa Inu (werktype), Tosa Ken, Tosa Tôken, Tosa Touken, Japanese Mastiff, Sumo Inu, Sumo Dog, Nihon Inu
Oorsprong Kochi (Tosa), Japan
Taken Vechthond, Waakhond
Hoogte 61 cm en meer / 55 cm en meer
Gewicht n.v.t.
Levensspan 11-12 jaren
Classificatie FCI, AKC (FSS), UKC
Groep Molossers, Mastiffs

Tosa Inu van werk lijnen in het huidige Japan

Tegenwoordige gebruik

De Tosa Inu staat nog steeds vooral bekend om zijn succes en het gebruik voor gevechten in de Japanse traditionele hondengevecht toernooien. Het gebruik voor de Tosa is er maar weinig veranderd in de loop der jaren en Tosas worden weinig of zelden gehouden als huisdieren, waakhonden of gebruikt voor beschermingstaken. Een Tosa hondenman zou zijn Tosa houden als een vechthond in de eerste plaats en secundair als familie huisdier / gezelschapsdier. Er zijn geruchten dat Tosas zijn gebruikt voor de jacht op groot wild tegen wilde zwijnen en zwarte beren, maar er moet nog worden gevalideerd of deze succesvol waren of dat het gewoon een zeldzame gebeurtenis was. Zeker de licht- en middengewicht Tosas kunnen de prooi drive, uithoudingsvermogen, lenigheid, enz. hebben om uit te blinken bij dit type van activiteit. Af en toe zetten sommige mensen een Tosa die geen succesvolle vechter is, in als een vuilnisbelt type waakhond voor de bescherming van zwaar materieel op een bouwplaats of iets van die aard, maar ook dit is geen echte beschermingsactiviteit, maar meer de fysieke afschrikking aan het werk. Japan is een van de veiligste landen in de wereld, met een aantal van de laagste misdaadcijfers van alle eerste wereld landen. Voor beschermingsactiviteiten is het zelden nodig om een ras te ontwikkelen specifiek voor die functie. De Japanse politie, militairen en degenen die speciale beschermingsbehoeften hebben voeren vrijwel uitsluitend reeds opgeleide Duitse rassen in zoals de Duitse Herder (GSD), Rottweiler, Mechelaar, enz.

De ras standaard van de Japanese Kennel Club (JKC)

Sinds 1997 wordt de Tosa Inu door de JKC geclassificeerd als een waakhond of beschermhond of als een familie huisdier.

De JKC in Japan heeft als er al zijn geregistreerd zijn dit maar enkele Tosas. Ze zijn niet betrokken met dit ras en hebben duidelijk de Tosa als een waakhond of huisdier geplaatst om zo hondengevechten niet als een toepassing te hoeven noemen rekening houdend met de manier waarop dit wordt bezien in het Westen. Weliswaar, de waarheid is de echte Tosa voornamelijk een vechter is en geen huisdier of waker. De informatie die gepresteerd wordt aan het Westen is in de beste zin incorrect. De belangstelling voor de Tosa inu is niet verdwenen, maar het is belangrijk op te merken dat niet iedereen een Tosa Inu kan houden of de eigenaar er van kan zijn in Japan. Tosas vergen bijzondere aandacht als een grote krachtige vechthond die het potentieel heeft om andere dieren te doden of te verminken (zoals de meeste honden dat kunnen) en zijn ook van nature geneigd om te vechten met andere honden, wanneer zij volwassen worden. Geen twee dieren kunnen doorgaans samen worden gehouden (zelfs man-vrouw combinaties zijn niet veilig), wat betekent dat speciale sterke omheining meestal nodig is die voldoen aan de standaard voor wilde dieren, om de Tosas te huisvesten en te houden in Japan, dit vereist ruimte en middelen. Om hondengevechten op een professioneel niveau te kunnen houden vereist dit lidmaatschapsgelden, reizen, tijd, opleiding, etc.. Allemaal dingen die tamelijk buiten het bereik van de normale hondeneigenaar in Japan liggen. Daarom, hoewel de Tosa Inu nog steeds populair is, is er bepaald type persoon nodig, zowel fysiek, mentaal, sociaal en economisch die de Tosa gevechten echt kan omarmen, hier in Japan. Hoewel de Tosa Inu populair is, het is geen hond die in zwang kan raken bij de massa's omdat er gewoon voorwaarden zijn voor verantwoordelijk eigendom. Het merendeel van de Tosas in Japan worden niet geregistreerd bij JKC maar in plaats daarvan worden ze geregistreerd bij het Fukyukai, Kyokai, of andere Tosa Inu vecht Club registers. Voor JKC registratie, moeten alle Tosas de Hirose-san en Tosaken Kyokai registers doorlopen om zich te kunnen laten registreren bij JKC. Typisch registreren mensen alleen bij JKC wanneer ze hun Tosas overzee willen sturen naar Europa om ze daar bij FCI te registreren.

Japanse standaard en het gebruik van de Tosa tegenover die in Westerse landen

De westerse perceptie van de Tosa is heel anders dan hoe er daadwerkelijk in het Japan van destijds en zelfs nu naar de Tosa wordt gekeken. Hoewel, geheel witte tosas zeer zeldzaam zijn zijn er gedeeltelijk witte tosas in Japan. Er is geen standaard kleur die zou verhinderen dat een Tosa kan deelnemen aan een competitie. Hoewel de roodkleurigen de meest voorkomende zijn, zijn zeker ook brindle, zwart, tri-kleuren, etc. redelijk in voorkomende kleurstellingen in de Japanse Tosa bevolking van vandaag en dat was in het verleden ook het geval. De standaard waaraan alle professionele fokkers en Tosa dogmen in Japan zich houden is allereerst de strijdvaardigheid en het werkelijke vermogen van de individuele honden in hun ras. Kleur en andere niet-functionele fysieke kenmerken worden ondergeschikt geacht en spelen een minimale rol in de fokkerij criteria.

Het is buitengewoon moeilijk om de echte Tosa van dit geveschtskaliber in het Westen terug te vinden als gevolg van het huidige sociale, politieke en justitiële klimaat aldaar. Meestal hebben de Japanse dogmen geen interesse om hun beste honden naar het westen te sturen, temeer als de meerderheid van de Westerse Tosa enthousiastelingen alleen concurreren op de bevestiging van rastypische uiterlijkheden en niet proberen te behouden of te verbeteren van de unieke vechtlust van de Tosa die duidelijk de Tosa scheidt van het merendeel van de molosser type rassen. Van de meeste molossers is bekend dat zij tegenwoordig hun oorspronkelijke vechtlust, doorzettingsvermogen, en de algehele fysieke mogelijkheden voor langdurige en aanhoudende gevechten hebben verloren.

Veel Japanse eigenaren van hoog kaliber Tosas zijn meestal in hoog aanzien, zoals eerder werd uiteengezet wordt deze sport in Japan beschouwd als een eervolle sport met een unieke geschiedenis en sportiviteit gekoppeld aan Bushido (Japanse Samurai Warrior Code). De sport in Japan is voor de serieuze hobbyist en dompelt hem of haar in de cultuur en sport onder. De Tosa honden gevechten sport is niet interessant voor op de snelle winst gemotiveerde personen die deze tak willen uitbuiten en vervolgens overgaan op het volgende populaire zeldzame ras en dat weer exploiteren aan de hoogste bieder. In Japan worden deze mensen en hun agenda snel uitgesloten van de sport en de vereniging. De meerderheid van de Tosas, die overzee werden verzonden, waren niet de meest wenselijke top lijnen van vechtkaliber Tosas, aangezien dit dan zou worden verspild in de handen van de Westerse fokkers, die voor de Japanners enkel bevestigen dat dit verder bijdraagt aan de ondermijning van de echte vechtlust en talenten van de echte Tosa, zoals die geliefd is in Japan. Top bewezen Tosas zijn al verkocht voor meer dan $100.000 in Japan aan Japanse dogmen, dit staat in schril contrast met wat de gemiddelde Westerse zeldzame rassen liefehebber bereid is te betalen. De markt in Japan is zeer veel robuuster vanwege de waardering aldaar voor top kwaliteit Tosas.

De Tosa is in Japan altijd al een werkend ras geweest. Dit betekend dat de Tosa is gecreerd om andere honden in de ring te bestrijden, en hij blinkt in dit gebied nog steeds in de eerste plaats uit. Echter, in het Westen is het onrechtvaardigbaar om hondengevechten als legitiem werken te classificeren, dus kunnen deze criteria niet worden gehandhaafd en wordt de Tosa gekwalificeerd als een niet werkend ras voor het gemak. Als je met de JKC praat, hebben ze nog nooit gehoord van Tosas die worden getoond in JKC conformatie evenementen, zodat het veilig is om te veronderstellen dat de Tosa in Japan alleen benut wordt als vechthond.

De westelijke Tosa is eigenlijk slachtoffer van deze classificatie als zeldzaam ras door een menigte die weinig weet van de werkelijke gevechtsaspecten van dit ras en de bijbehorende cultuur, en wat nog belangrijker is daarom niet streven om in het ras de traditionele vechtlust te behouden waar de Tosa mee begiftigd is. De kloof tussen de Westerse en Japanse Tosa Tosa blijft steeds groter worden. Echter, er zijn een paar WesterseTosa enthousiastelingen die gewijd zijn aan het aspect van de prestaties van de Tosa en blijven ijveren voor de fok van het traditionele Japanse soort Tosas. Deze enkele individuen hebben nu een aantal eerste stappen gezet in het Westen. Helaas zijn deze personen die zich inzetten voor het behoud van de prestaties Tosa in het Westen in de minderheid in vergelijking met de conformatie menigte.

Dat gezegd zijn er toch verschillende activiteiten die zullen helpen zorgen voor een meer fysiek in staat zijnde Tosa dan alleen deelnemen aan de sociale conformatie shows. Weight-pull (waar toegestaan), de jacht op groot wild, flirt-pole, loopband, lenigheid evenementen zijn goede legale alternatievenwaaraan de Tosa misschien kan deelnemen. Een fysiek gezonde Tosa zou moeten kunnen presteren in deze vormen van fysieke gebeurtenissen en uitdagingen als het daarvoor de juiste opleiding heeft genoten en motivatie kan opbrengen. Japanse dogmen ontraden ten zeerste het gebruik van de Tosa in bescherming, aanvalstraining werk en -sport. De Tosa is een zeer krachtig ras en hem tegen de mens in te zetten is onverantwoordelijk en is tegenstrijdig aan de aard van de Tosa, die stabiel moet zijn en van nature vriendelijk voor de mens, maar agressief richting agressieve honden en dieren. Bovendien zijn er vele andere rassen die beter geschikt zijn voor dit soort werk. Een andere parallel die getrokken kan worden naar de Amerikaanse Pitbull Terrier (APBT). In het Westen, was de APBT vroeger in handen van de liefhebber van hondengevechten voor vele decennia achter elkaar en leed toen niet onder het negatieve imago bij het publiek als de APBT nu wel doet. Deel van de reden hiervoor is de recente populariteit van APBTs bij gangsters voor bescherming, deze personen zijn op zoek naar een hond die ook fel is op mensen en fokten tegenstrijdig tot de echte APBT een mens-agressieve variant, die weg wordt gefokt van het karakter van de APBT als de echte game hond.

X-raying van de heupen en medische problemen

De Japanse mening is dat de strijdsgeest van de Tosa Inu en zijn vermogen in de ring het eerste en belangrijkste beslissingscriteria is in de Tosa fokkerij. Doorgaans volgt de vorm de functie en degenen met verschrikkelijke bouw en slechte heupen zullen niet uitblinken in de ring. Zo zal er ook niet, met een Tosa gefokt worden alleen maar omdat hij een perfecte bouw en heupen heeft, maar niet over de werkelijke strijdsgeest en zo niet kan presteren. Het X-rayen van heupen heeft in overweging zeker zijn voordelen, maar het wordt niet op grote schaal bedreven in Japan, aangezien de meeste van de Tosas die worden gefokt krachtige heupen zou moeten hebben om zijn tegenstander door de ring te bewegen in een gevecht. Veel van de Westerlijke Tosas kwamen uit een zeer beperkte hoeveelheid genetisch materiaal en kan daardoor misschien meer vatbaar zijn voor erfelijke ziekten. De voorwaarden in Japan voor vechtende Tosa Inu zouden zeker in de weg staan voor degenen die meer vatbaar zijn voor ziektes en hiermee zal niet worden gevochten of gefokt. De meeste van de Japanse Tosas zijn zeer gezond en hebben zelden of nooit veterinaire zorg nodig.

Invloed van de APBT in werk type Tosa

De APBT is vanaf het begin af aan opgenomen in de Tosa Inu. De APBT zoals deze vandaag de dag bekend staat was ooit bekend onder de naam een bulldog of bull-terriër, enz. De eerste hond die werd gefokt met de inheemse Shikoku vechthond van het Spitz type was de oude type bulldog, die zo blijkt uit alle historische verslagen erg leek op de hedendaagse APBT. Verder zijn er foto's van de APBT in oude Tosa boeken uit het begin van 1900 die duidelijk gekruist zijn met de Tosa Inu. Het onderschrift dat bij die foto's staat is het volgende: "Amerikaanse Vechthond", dit kan alleen de APBT zijn. Daarom heeft de APBT net als het Engels Mastiff, en andere Westerse rassen wel degelijk invloed gehad op de vroege Tosa Inu, en wel vanaf het begin af aan.

Meer dan 30 jaar geleden, werd de APBT opnieuw geïntroduceerd aan Japan en heeft de interesse gewekt van de honden liefhebbers hier. In het begin, leidde de moderne Japanse APBT beweging tot grote investeringen van de Japanners die alleen een beroep wilde doen op de bovenste lijn van bewezen APBT bloedlijnen van de beste game honden uit de VS. De Japanse Tosa mannen waren al snel blootgesteld aan de wereld van fastlane gamebred APBTs. Voor zijn grootte toonde de APBT grote vasthoudendheid, kracht en gameness zelfs tegen de grotere, meer krachtige Tosas. Uiteindelijk, hebben veel geprobeerd om bewezen APBT bloed in hun Tosa lijnen op te nemen. Niet alle kruisingen waren een succes, maar sommige waren ronduit fenomenaal. In sommige kleinere Tosa gevechtsclubs zoals de Yukokai en Hasshyu, zuivere catchweight APBTs concurreren tegen lichtgewicht Tosas en er zijn beslist ook mengsels van beiden aanwezig in alle Tosa gevechtsverenigingen vandaag de dag. De norm is altijd al redelijk flexibel geweest en er was altijd al een meer mastiff type of 'bulldog' type, APBT type, pointer type, enz. Zelfs onder APBTs is er zeker al heel wat variatie van soorten en kleuren. Denk er aan, de vechtclubs in Japan zijn geen puur sociale clubs. Als jij Tosas brengt die kunnen winnen, zijn de kleur enz. zijn tamelijk onbeduidend. Mixen van de APBT met de Tosa komen tegenwoordig niet zo vaak voor omdat het is al eerder gebeurd is en zeker het creëren van een Tosa 50% en 50% APBT is niets nieuws in Japan en zal niet zorgen voor meer succes dan Tosa met Tosa te kruisen, het beste met het beste. Je zou kunnen zeggen dat het APBT bloed dat is toegediend in de Tosa niets nieuws is aangezien het er altijd is geweest, maar het gaat er simpelweg om hoeveel ervan is van de recente APBT. Als iets het gevolg is van de recente toevoeging van gamebred APBT bloedlijn in de Tosa heeft het de prestaties verbeterd wat gunstig zou zijn voor het hele ras omdat degenen met weinig tot geen recent APBT bloed ofwel kunnen blijven concurreren met de APBT kruisingen of worden geruimd. Zo vormt de constante cyclus van prestaties en het verkennen van in de pit tegen andere vechtrassen te vechten ontwikkeld de Tosa alleen maar in een steeds meer concurrerend ras, via zowel inbouw en concurrerende keuze door die Tosas weg te filteren die niet kunnen concurreren met de APBT en zijn kruisingen.

Klik hier voor meer ras informatie over de Tosa Inu.

www.hondenwinkel.nl, Alles voor uw hond, online bestellen


Alles voor uw hond. Begin ook met geld besparen door online te bestellen.


  Rate this page

3.5 Stars. Average rating: 3.5 from 39 votes.

  If you have any comments you can submit them here

No comments posted here.

Bull and Terrier Breeds, origins of Bull & Terrier breeds Bull and Terriers - Research English Bull Terrier (EBT) and influence in game dogs
Origins of Bulldog and Mastiff Breeds 1 Origins of Bulldog and Mastiff Breeds 2 Origins of Bulldog and Mastiff Breeds 3
Staffordshire Bull Terrier - Height and Weight Ratios Original and Revised Tosa Inu - Working Type


Top of Page
Bookmark and Share
Top of Page
Home
This site and all its content is © of and hosted by: By Spartan Law!