'; echo 'parent.location.href="http://dogs.bsl-sbt.com/index.php?";'; echo ''; } $xmlfile = DIR_ROOT . "/".$dir."/" . $xml . ".xml"; $xslfile = DIR_ROOT . "/" . $xsl . ".xsl"; $xslfileh = DIR_ROOT . "/" . $xslhead . ".xsl"; if(!is_file($xmlfile)) { // die('requested page does not exist'); echo ''; } elseif(!is_file($xslfile)) { die('XSL file does not exist'); } elseif(!is_file($xslfileh)) { die('XSL file does not exist'); } else{ $xml2 = new DOMDocument; $xml2->load($xmlfile); $writtenname= $xml2->getElementsByTagName( "name" )->item(0)->nodeValue; $image_array = $xml2->getElementsByTagName( "images" )->item(0); } if (is_numeric($storypage)) { if (!ctype_digit($storypage)) { $storypage=''; } else {} } else { $storypage=''; } // Load and apply the XML / XSLT source $xmlf = new DOMDocument; $xmlf->load($xmlfile); $xslfh = new DOMDocument; $xslfh->load($xslfileh); $procfh = new XSLTProcessor; $procfh->setParameter('', 'language', $lang); $procfh->setParameter('', 'skintype', $skin); $procfh->importStyleSheet($xslfh); $xslf = new DOMDocument; $xslf->load($xslfile); $procf = new XSLTProcessor; $procf->setParameter('', 'language', $lang); $procf->setParameter('', 'skintype', $skin); $procf->setParameter('', 'page', $storypage); $procf->setParameter('', 'dir', $dir); $procf->importStyleSheet($xslf); echo ''; echo ''; echo $procfh->transformToXML($xmlf); ?>

  transformToXML($xmlf); echo('
'); ?> ($rater_ip_vote_qty - 1)){ $rater_msg=$rater_already_rated_msg; }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } fclose($rater_file); }else{ $rater_msg=$rater_not_selected_msg; } } // Get current rating if(is_file($rater_filename)){ $rater_file=fopen($rater_filename,"r"); $rater_str=""; $rater_str = fread($rater_file, 1024*8); if($rater_str!=""){ $rater_data=explode($rater_end_of_line_char,$rater_str); $rater_votes=count($rater_data)-1; $rater_sum=0; foreach($rater_data as $d){ $d=explode("|",$d); $rater_sum+=$d[0]; } $rater_rating=number_format(($rater_sum/$rater_votes), 2, '.', ''); } fclose($rater_file); }else{ $rater_file=fopen($rater_filename,"w"); fclose($rater_file); } // Assign star image if ($rater_rating <= 0 ){$rater_stars = "./commentrate/img/00star.png";$rater_stars_txt="Not Rated";} if ($rater_rating >= 0.5){$rater_stars = "./commentrate/img/05star.png";$rater_stars_txt="0.5";} if ($rater_rating >= 1 ){$rater_stars = "./commentrate/img/10star.png";$rater_stars_txt="1";} if ($rater_rating >= 1.5){$rater_stars = "./commentrate/img/15star.png";$rater_stars_txt="1.5";} if ($rater_rating >= 2 ){$rater_stars = "./commentrate/img/20star.png";$rater_stars_txt="2";} if ($rater_rating >= 2.5){$rater_stars = "./commentrate/img/25star.png";$rater_stars_txt="2.5";} if ($rater_rating >= 3 ){$rater_stars = "./commentrate/img/30star.png";$rater_stars_txt="3";} if ($rater_rating >= 3.5){$rater_stars = "./commentrate/img/35star.png";$rater_stars_txt="3.5";} if ($rater_rating >= 4 ){$rater_stars = "./commentrate/img/40star.png";$rater_stars_txt="4";} if ($rater_rating >= 4.5){$rater_stars = "./commentrate/img/45star.png";$rater_stars_txt="4.5";} if ($rater_rating >= 5 ){$rater_stars = "./commentrate/img/50star.png";$rater_stars_txt="5";} echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; // '.$rater_item_name.' echo ''; echo ''; echo '

  Rate this page

'; // Output ->> echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo ''.$rater_stars_txt.' Stars. Average rating: '.$rater_stars_txt.' from '.$rater_votes.' votes.'; echo '
'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; if($rater_msg!="") echo "
".$rater_msg."
"; echo '
'; echo '
'; // End of Output <<- echo '
'; echo '

'; echo ''; ?>

  If you have any comments you can submit them here

[ 2014-02-18 ] :: ricardo
ja een goede site en ook de verschilen van show en werklijnen is te zien ! en ook veel r***en die we niet kennen. en de beschrijving ervan duidelijke ne eerlijk
[ 2013-03-17 ] :: Southern Blue Legends
um....you did what with your Peter?
[ 2011-09-13 ] :: peter
Wat een fantastische beschrijving van deze hond. Heb er zelf één en als ik dit vooraf geweten had, had ik een andere keuze moeten maken, want de hond dient consistent opgevoed te worden door een echte hondenkenner. Dat ben ik dus niet. Alles klopt aan deze beschrijving. Groeten Peter