'; echo '' ?>

 

  Spartan Dogs - List of Dog Breed Tests

Find the dog breed:

'; if($lang=='1') echo "

Hieronder vind u de rassen waarop u uw hondenkennis kan testen. Het is in principe een spelletje, en u zult snel meer over honden rassen leren. Zoek het hondenras tussen de foto's, zet ze op ja als u denkt dat het betreffende ras is en kijk hoe goed u gescoord heeft!"; else echo "

Below you will find the breeds that are available to test your dog knowledge. It's basically a game, and you will quickly learn more about dog breeds. Find the dog breed between the pictures, select yes if you think they are of the specific breed and see how well you scored!"; echo '

    '; $dir = opendir($menudir); while(($file = readdir($dir)) !== false) { if(substr($file, -4, 4) == ".xml") { $k = 0; $xml2 = new DOMDocument; $xml2->load($menudir.$file); //echo substr($xml2->getElementsByTagName( "linkname" )->item(0)->nodeValue,5,strpos($xml2->getElementsByTagName( "linkname" )->item(0)->nodeValue,".")-5); $breedname = substr($xml2->getElementsByTagName( "linkname" )->item(0)->nodeValue,5,strpos($xml2->getElementsByTagName( "linkname" )->item(0)->nodeValue,".")-5); $dogbreedname= $xml2->getElementsByTagName( "name" )->item(0)->nodeValue; if (!(preg_match("/^..?$/", $file))) { $image_array = $xml2->getElementsByTagName( "images" )->item(0); if ($image_array){ $dogarray[]= '
  • '.$dogbreedname.'
  • '; } } } } sort($dogarray); $items = count($dogarray); $fileCount = 0; while ($fileCount < $items) { echo $dogarray[$fileCount]; $fileCount++; } echo '
'; if($lang=='1') echo "

We horen graag hoe u ons vind het ras spelletje vindt. Een compliment wordt gewaardeerd en zo niet, horen we heel graag wat u graag nog verbeterd zou willen zien aan onze rassen test. Hieronder kunt u uw \"comment\" plaatsen, bedankt!

"; else echo "

We'd love to hear what you think about our find the breed game. A compliment is appreciated and if not, we really love to hear what you'd like us to improve on our breed test. Below you can post your comment, thank you!

"; ?>

($rater_ip_vote_qty - 1)){ $rater_msg=$rater_already_rated_msg; }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } fclose($rater_file); }else{ $rater_msg=$rater_not_selected_msg; } } // Get current rating if(is_file($rater_filename)){ $rater_file=fopen($rater_filename,"r"); $rater_str=""; $rater_str = fread($rater_file, 1024*8); if($rater_str!=""){ $rater_data=explode($rater_end_of_line_char,$rater_str); $rater_votes=count($rater_data)-1; $rater_sum=0; foreach($rater_data as $d){ $d=explode("|",$d); $rater_sum+=$d[0]; } $rater_rating=number_format(($rater_sum/$rater_votes), 2, '.', ''); } fclose($rater_file); }else{ $rater_file=fopen($rater_filename,"w"); fclose($rater_file); } // Assign star image if ($rater_rating <= 0 ){$rater_stars = "./commentrate/img/00star.png";$rater_stars_txt="Not Rated";} if ($rater_rating >= 0.5){$rater_stars = "./commentrate/img/05star.png";$rater_stars_txt="0.5";} if ($rater_rating >= 1 ){$rater_stars = "./commentrate/img/10star.png";$rater_stars_txt="1";} if ($rater_rating >= 1.5){$rater_stars = "./commentrate/img/15star.png";$rater_stars_txt="1.5";} if ($rater_rating >= 2 ){$rater_stars = "./commentrate/img/20star.png";$rater_stars_txt="2";} if ($rater_rating >= 2.5){$rater_stars = "./commentrate/img/25star.png";$rater_stars_txt="2.5";} if ($rater_rating >= 3 ){$rater_stars = "./commentrate/img/30star.png";$rater_stars_txt="3";} if ($rater_rating >= 3.5){$rater_stars = "./commentrate/img/35star.png";$rater_stars_txt="3.5";} if ($rater_rating >= 4 ){$rater_stars = "./commentrate/img/40star.png";$rater_stars_txt="4";} if ($rater_rating >= 4.5){$rater_stars = "./commentrate/img/45star.png";$rater_stars_txt="4.5";} if ($rater_rating >= 5 ){$rater_stars = "./commentrate/img/50star.png";$rater_stars_txt="5";} echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; // '.$rater_item_name.' echo ''; echo ''; echo '

  Rate this page

'; // Output ->> echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo ''.$rater_stars_txt.' Stars. Average rating: '.$rater_stars_txt.' from '.$rater_votes.' votes.'; echo '
'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; if($rater_msg!="") echo "
".$rater_msg."
"; echo '
'; echo '
'; // End of Output <<- echo '
'; echo '

'; echo ''; ?>

  If you have any comments you can submit them here

[ 2014-10-12 ] :: Debbie
Ok I give up! ID Like Breeds Of Each Dog If That\'s possible.